Norton Security Scan

Norton Security Scan

Miễn phí
Norton Security Scan tự động dò máy tính của anh mỗi tuần
Người dùng đánh giá
3.4  (877 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
10
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 4 giải thưởng
  • Can it run as a background process?
    Yes, the Security Scan module will work in the background. In fact, the developers specify this on the homepage of Norton Security Scan: "Runs... Read more
  • How to run silent uninstall of Norton Security Scan?
    You will need to take advantage of the registry for this one. Go to Start > Run > regedit. Navigate... Read more
  • Can I use command line?
    You can scan with Norton Security Scan from the command prompt without opening the Norton Security Scan main window. The available parameters and some examples... Read more

Đánh giá

Tải và cài Norton Security Scan. Nó sẽ tự động kiểm tra máy tính của anh mỗi tuần thay thế con cần phải tự quét dùng Symantec Security Kiểm tra. Nó nhanh lên, từ từ, và tốt nhất trong tất cả, nó là do!
Symantec Security Kiểm tra máy tính của cô là phơi mình một rộng tầm hoạt động đe dọa. Đó là miễn phí...... và một hiệu quả công cụ giúp tôi xác nhận của anh trên Mạng an ninh cần.
Thông tin được cập nhật vào:
We are in CryptoPicture!